Analist Bitcoin Hareketlerini Mantarın Türemesine Benzetti

Analist Twitter’dan yayınladığı gönderiler ile Bitcoin için mantar benzetmesinde bulundu. Bitcoin’in tıpkı mantarlar gibi 4 evrede hareket ettiğini öne süren BTC destekçisi Brandon Quittem; ayı piyasası, boğa piyasası, çoğalma ve kolonileşme evreleri tamamlandığında döngünün tıpkı mantarlar gibi Bitcoin için de başa döndüğünü anlattı.  

Bitcoin analisti ve destekleyicisi Brandon Quittem Twitter hesabından paylaştığı gönderi ile Bitcoin hakkında yorumlarda bulundu. Quittem, BTC’nin tıpkı bir mantarın gelişimini taklit ederek, belli başlı döngüler içinde türediğini söyledi. Analist, birkaç aşamada Bitcoin ağının büyümesini mantarın evreleriyle benzeterek örneklendirdi. Brandon Quittem bu benzetmeyi ilk olarak 2018 yılında “The Myceliu of Money” yazısında yaptı ve yazı 1 milyondan fazla insana ulaştı.

Mantarlar ve Bitcoin birbirine nasıl benziyor olabilir?

Mantarların önce “miselyum” şeklinde var olduklarını söyleyen Brandon Quittem, tıpkı BTC ağı gibi mantarların da yer altında bir ağ oluşturarak yayılmaya başladıklarını söyledi. Mantarın yer altında bulunan kısmı olan miselyum, yayılan köklere benzer ve bu hali ile örülmüş bir ağ görünümü verir. Bu köklerdeki sporlar uygun ortam buldukça yer yüzüne çıkar, çoğalır ve döngü devam eder. İşte Quittem Bitcoin için de aynı döngünün geçerli olduğunu savunarak; BTC’nin ayı piyasası, boğa piyasası, çoğalma ve kolonileşme evreleri ile döngüler halinde hareket ettiğini savunuyor.

bitcoin-analist-mantar1. Evre Miselyum – Ayı Piyasası

Bir mantarın hayatının çoğunun yer altında geçtiğini söyleyen analist, onların sessizce kaynaklar için madencilik yaptığını ve diğer mantar komşuları ile besin üzerinden dönen bir alım-satım zinciri içinde olduğunu dile getiriyor. Bu madencilik faaliyetleri ve alım-satım zinciri size de tanıdık geldi mi?

Bitcoin de tıpkı mantarlar gibi yüzeyde küçük bir kısım gözükse de yer altında koca bir ağ kurarak düğümleri çalıştırıyor, iş kuruyor ve çoğalıyor.

2. Evre Mantar – Boğa Piyasası

Mantarlar sıcaklık ve nem gibi koşullar elverişli olduğunda yer üstünde de bir kısım üretir. Bitcoin de benzer şekilde piyasa koşulları elverişli olduğunda patlar; yeni gelenler ağa katılır, medyada daha fazla yer bulur ve fiyatı yükselir. Analist şu anda Bitcoin piyasasının bu evrede olduğunu öne sürüyor.

3. Aşama: Öfori (Çoğalma)

Mantarlar belli bir olgunluğa ulaştığında sporlar salgılayarak ürer ve ardından hızla ayrışır. Bitcoin de zirveye ulaştıktan sonra fiyat düşer, piyasa belirsiz bir döneme girer ve köklü olmayan yatırımcılar piyasadan çekilir.

4. Aşama: Entegrasyon (Kolonileşme)

Analistin anlattığı üzere çoğu mantar sporu hayatta kalamaz. Fakat yayılmayı başaran sporlar ile yakınlarında yeni mantar kolonileri oluşur ve döngü birinci evreden itibaren devam eder. Benzer şekilde, çoğu yeni BTC yatırımcısı ayı piyasasında hayatta kalamaz. Fakat tıpkı mantarlarda olduğu gibi yeni koloniler oluşur, yatırımcılar HODL stratejisini belirler ve döngü yine Bitcoin için de devam eder.

Reply