Bitcoin Fiyatı CME Group Opsiyonlarından Nasıl Etkileniyor?

CME Group opsiyonlarının Bitcoin fiyatı üstünde belli bir tesiri olup olmadığı tartışılıyor. Bu sebeple Interdax bir yazı kaleme alarak CME vadeli işlemleri ve BTC fiyatı arasındaki bağlantıyı irdeledi.

Geride bıraktığımız cuma günü, Bitcoin için bir başka “kara cuma” yaşandı ve 1.3 milyar dolarlık Bitcoin opsiyon sözleşmesi sonlandı. Bitcoin için en büyük vadeli işlem platformlarından önde gelen ve genel olarak finans dünyasında kurumsal yatırımcıların etkili olduğu bir yer olarak malum CME Group’ta BTC için opsiyon sözleşmelerinin sona ermesinin tesiri uzun süreden beri tartışılıyor. Medium üstünden bir blog gönderisi gösteren Interdax, yapmış olduğu araştırmalar ile mevzuyu ele aldı.

BTC fiyatının üstün dereceli seviyeye çıkmış olduğu Aralık 2017’den beri CME’de yer edinen vadeli Bitcoin işlemlerinin hacmi zaman içinde ciddi gelişme gösterdi. Ustalaşmış traderlar ve kurumsal yatırımcılar bu türevleri arbitraj yapmak, BTC varlıklarını korumak yada BTC/USD’deki dalgalanmalardan kâr elde etmek için kullanıyorlar. Peki, hacmi giderek artan bu sözleşmelerin vadesinin dolmasının BTC fiyatı üstünde bir tesiri var mı?

Opsiyon sözleşmelerinin geleneksel piyasalardaki tesiri

Opsiyon sözleşmelerinin süresinin dolmasının tesiri, geleneksel finans piyasalarında bayağı fazla araştırılmış ve çeşitli hisse senedi piyasalarında mevcut bir bağlantı bulunmuştur. Opsiyon sözleşmelerinin vadesinin dolması temel olarak bu üç faktörün ortaya çıkmasıyla sonuçlanır:

  • Sözleşme sonunda ilgili varlığın işlem hacminde artış,
  • Sözleşmelerin sona erdiği gün fiyat oynaklığı,
  • Sözleşmelerin sona ermesi ile fiyatta ters hareketlilik.

Bazı piyasalarda bu durum direkt yukarıda sayılan etkenleri doğurmasa da, oluşan spekülatif ortam ilgili varlıkların fiyatlarını etkileyebiliyor. Spekülatör yatırımcılar, sözleşmelerini kendi pozisyonlarına uygun bir fiyata getirmek için manipüle girişimlerinde bulunabiliyorlar. Peki, geleneksel pazarları etkileyen bu faktörler Bitcoin de ilgilendiriyor mi? BTC opsiyonlarının süresinin dolması ile volatilite yada fiyatta beklenmedik bir yöne doğru yükselme ya da alçalma gözlemlemek mümkün mü? Yoksa opsiyon sözleşmelerinin bitişinin Bitcoin üstündeki tesirleri de vurgunculuk ile mi sınırı olan?

Bitcoin fiyatı opsiyon sözleşmelerinden iyi mi etkileniyor?

CME’de Bitcoin için opsiyon sözleşmelerinin süresinin sona erdiği gün çoğu zaman cuma günlerine denk geliyor. Bu cumalarda Bitcoin fiyatındaki artış averaj olarak %1.20 iken, öteki cumalarda bu oran averaj %0.40 oranının altında seyrediyor. Doğrusu BTC fiyatı, opsiyon sözleşmelerinin sona erdiği 24 saatlik vakit diliminde normale oranla neredeyse %1 artış gösteriyor. Bitcoin fiyatı belli bir oranda ve belirtilen süre içinde CME sözleşmelerinin sona ermesinden pozitif yönde etkileniyor olabilir.

Fakat aynı kriterlerle haftalık değişimlere bakıldığında belirgin bir halde yükseliş ya da düşüşe işaret etmiyor. Meydana getirilen analizlere gore CME sözleşmelerinin sona ermesi ile haftalık getiriye bakıldığında fiyat oldukça minik oranda pozitif yönde etkilendiği için bu tesir etkisiz olarak sayılıyor. Doğrusu haftalık bazda vadeli işlem sözleşmelerinin süresinin dolması Bitcoin fiyatına ne iyi ne fena yönde tesir ediyor.

Bitcoin-fiyati-cme-group

Meydana getirilen araştırmaya gore, BTC fiyatı üstündeki tesir Bitcoin opsiyonlarının süresinin dolması ile başlamış olan sonraki 7 günlük süreçte belirgin şekilde ortaya çıkıyor. Verilere gore BTC/USD CME vadeli işlem sözleşmelerinin sona ermesinden 7 gün sonrasında averaj %0.80’nin üstünde yükseliyor.

Netice olarak, CME Bitcoin opsiyon sözleşmelerinin sona ermesi ile fiyat için veriler, 24 saatlik vakit diliminde pozitif yönü gösterse de; 48 ve 72 saatlik vakit diliminde negatif sonuçlar veriyor. Süre bir haftaya uzadığında ise fiyatın azca da olsa pozitif yönde etkilendiği söylenebilir.

Bitcoin işlem hacminde mühim bir değişim var mı?

Bitcoin opsiyonlarının vadesinin dolması ile spot borsalardaki işlem hacminde geleneksel piyasalardaki şeklinde mühim bir artış ya da azalma gösterip göstermediği de mercek altına alındı. Verilere gore BTC tecim hacmi CME sözleşmelerinin sona ermesinden 2 gün ilkin artış eğilimi gösteriyor.

Ek olarak, BTC işlem hacminin çoğunlukla CME vadeli işlemlerinin sona ermesinden önceki günlerde genel ortalamanın üstüne çıkmış olduğu gözlemleniyor. Buna gore Bitcoin traderları, opsiyonlar sona ermeden önceki dönemde sözleşmeler sona erdikten sonraki zamana nazaran oldukça daha aktifler.

Bitcoin-fiyati-cme-group

Fiyatta oynaklık oluyor mu?

Bitcoin için CME’deki opsiyon sözleşmelerinin sona erdiği gün fiyat 24 saatlik averaj fiyat oynaklığının, öteki zamanlara nazaran daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Fakat haftalık bazda bakıldığında sözleşme süresinin dolduğu günler haftalık averaj volatilite bakımından daha düşüktür.

Tıpkı tecim hacminde olduğu şeklinde volatilite de opsiyonların sona ermesinden önceki günlerde zirve yapıyor. Netice olarak araştırmaya gore, Bitcoin için CME vadeli işlem sözleşmelerinin süresinin dolması ile volatilite bakımından bir ilişki oluşturmak mümkün olabilir.

Bitcoin fiyatında ters hareketlilik oluyor mu?

Geleneksel piyasa için meydana getirilen araştırmalardan çıkan sonuçlardan biri olarak fiyatlardaki ters hareketlilik etkenin, Bitcoin için meydana getirilen araştırmada da bakıldı. Araştırmacılar, BTC fiyatında herhangi bir tersine dönüş olup olmadığını gözlemlemek için bir tablo oluşturarak; ayın ilk gününden, opsiyon sözleşmelerinin bitiminden önceki güne kadarki fiyat değişiklik oranlarını ve sonraki değişiklik oranlarını karşılaştırdılar.

  • Aşağıdaki tabloda gözlemlenebileceği şeklinde Bitcoin fiyatında bu doğrultuda net bir eğilim olmamakla birlikte oran neredeyse %50 – %50’dir.

Bitcoin-fiyati-cme-group

Reply